Till startsida
  • SOM-institutet
Webbkarta

Opinioner, trender, analyser - ett oberoende undersökningsinstitut i forskningens tjänst:

Inbjudan till forskningssamverkan 2015

Nu öppnar vi för ansökningar om att delta med frågor i 2015 års SOM-undersökning. Inbjudan riktar sig till såväl forskare som myndigheter och andra organisationer. Sista dag för anmälan är 4 maj. Läs mer och ansök här.

Doktorand sökes

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet utlyser under våren 2015 en doktorandtjänst med särskild inriktning mot surveymetodologi. Doktorandanställningen är nära knuten till SOM-institutets verksamhet. Läs mer och ansök här.

SOM-undersökningen till utlandssvenskar

Är du en av de utvalda till SOM-institutets undersökning av svenskar som bor i utlandet? Här kan du läsa mer om undersökningen och svara på enkäten:

Om SOM-undersökningen till utlandssvenskar

Svara på undersökningen till utlandssvenskar

 

 

Följ SOM-institutet:

  

 

Kalender

Fler händelser i kalendern

SOM-institutets bok

Senaste boken

BRYTNINGSTIDER med analyser av den västsvenska SOM-undersökningen 2013.

Beställ böcker

Samtliga publikationer från SOM-institutet går att beställa.

Ladda ner pdf:er

Allt publicerat och presenterat material från SOM-institutet finns tillgängligt att ladda ner kostnadsfritt som pdf-filer

SOM-priset

Du vet väl att du som är student kan vinna SOM-priset om du använder SOM-data i din uppsats?

© Göteborgs universitet , Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta