Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Studier med fokus på olika teman


Under sommaren 2011, efter omvalet i Västra Götalandsregionen, genomfördes Omvals-SOM. Frågorna handlade om omvalet, om hur man röstat och varför.

Undersökningen genomfördes bland ett slumpmässigt urval av Västra götalänningar och resulterade i boken Omstritt omval som kom ut på årsdagen för omvalet, i maj 2012. Boken undersöker hur den svenska valdemokratin klarade av de extraordinära utmaningar som omvalet i Västra Götaland innebar.
 Ung-SOM genomfördes hösten 2000. Den ställde frågor om ungas attityder och värderingar samt deras sociala vanor.

Ung-SOM genomfördes bland 3 000 ungdomar i Västra Götalandsregionen och Kungsbacka kommun som ett delprojekt inom utvärderingsprogrammet Morgondagens värderingar. Undersökningen, som löpte parallellt med Väst-SOM, genomfördes i samarbete med Västra Götalandsregionen. Resultaten publicerades i boken Spår i framtiden.
 KOM-SOM står för en serie av lokala undersökningar i västra Sverige som inleddes 1996. De har genomförts i kommuner i Västra Götaland och i stadsdelar i Göteborg.


KOM-SOM-undersökningarna har haft som gemensamt syfte att studera demokrati och lokal service. Det har gällt att belysa vad olika egenskaper hos det lokala samhället, t ex politiska beslut, servicetillgång och lokal mediesituation betyder för medborgarnas åsikter beteenden. Undersökningar med urval på 1200 personer mellan 15 och 80 år har genomförts i bland annat kommunerna Tjörn, Alingsås och Stenungsund och de göteborgska stadsdelarna Centrum, Majorna och Angered. I samband med den så kallade storstadssatsningen 2003 genomfördes flera undersökningar i Göteborgs förorter.
 Klass-SOM som genomfördes 2008 syftade till att få veta mer om svenskars yrkesliv och arbetsförhållanden. Den gjordes i samarbete mellan SOM-institutet och Social klass och politiska attityder, ett större forskningsprojekt vid Göteborgs universitets sociologiska institution.

Klass-SOM-studien innehöll typiska SOM-frågor om politik, samhälle, medier och fritidsvanor men hade dessutom ett större block med yrkes- och arbetsrelaterade frågor. Totalt ingick 4 000 personer mellan 16 och 85 år i urvalet. Undersökningen genomfördes parallellt med Riks-SOM 2008. Resultaten från undersökningen publicerades i boken En fråga om klass (Liber förlag).
 Kort-SOM genomfördes 2007 i avsikt att analysera vad mängden frågor i en SOM-undersökning betyder för människors vilja att svara. Ett andra syfte var att få veta i vilken utsträckning människor föredrar att svara på en pappersenkät eller på nätet.

Precis som namnet Kort-SOM antyder var mätningen en kortversion av Riks-SOM samma år (2007). Urvalsramen för Kort-SOM var identisk, men utgjordes av 3 000 personer. Ena halvan av urvalet fick möjlighet att svara via en postenkät medan andra halvan erbjöds att fylla i den på nätet (med hjälp av Textalks verktyg Websurvey). Av särskilt intresse för SOM-institutet var att ta reda på vilken effekt formulärlängden har på inflödet, alltså hur många som besvarar enkäten, men också att få en bild av vilka befolkningsgrupper som föredrar att svara via nätet och vilka som är beredda att delta i en panelundersökning.

Frågeformuläret begränsades till tio sidor som innehöll de typiska SOM-frågorna om politik, samhälle, medier och fritidsvanor men kompletterades med några frågor om internetvanor. Fältarbetet löpte parallellt med det för den nationella undersökningen.

Tyvärr visade försöket att samtidigt rekrytera deltagare till en planerad SOM-panel på ett blygsamt intresse, och planerna på en sådan SOM-panel har därför ännu inte vidareutvecklats.
 e-SOM var en helt nätbaserad undersökning som genomfördes våren 2007. Syftet var att se om svaren från personer som rekryterades via internet, nyhetssajter och partitest, var jämförbara med svaren från en befolkningsrepresentativ panel.

Utgångspunkt för e-SOM var en nätpanel byggd av en forskargrupp vid Göteborgs universitets Statsvetenskapliga institution i anslutning till valundersökningarna. I samarbete med den forskargruppen utformades en internetenkät som byggde på Riks-SOM-undersökningen 2006. Den riktades till e-paneldeltagarna i syfte att belysa om de i social sammansättning och livsstil liknar dem som normalt svarar på SOM-undersökningarna.

Resultaten finns i rapporten Hur representativ är en självselekterad internetpanel?. En jämförelse mellan e-panelen, SOM-undersökningen och befolkningen. [pdf]


 

 

Information om undersökningarna

Annika Bergström
Undersökningsledare, docent

Telefon:
031 786 5178

E-post

Sidansvarig: SOM-institutet |Sidan uppdaterades: 2016-09-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?