Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Återkommande frågor till SOM-institutet

Har du fått en SOM-undersökning? Här svarar vi på de vanligaste frågorna kring enkäten. Om du undrar du något annat får du gärna höra av dig till oss på adressen svar@som.gu.se.

► Vad är SOM-institutet och SOM-undersökningen?
SOM-institutet är en oberoende samhällsvetenskaplig forskningsorganisation vid Göteborgs universitet. SOM-undersökningen har fokus på samhälle, opinion och medier, därav namnet SOM. Undersökningen har genomförts årligen sedan 1986 och har kommit att bli en av de viktigaste och mest använda i hela Sverige.

Varför har just jag valts ut att delta i SOM-
undersökningen?

Att just du blivit utvald beror på slumpen. Inför varje undersökning dras ur befolkningsregistret ett slumpmässigt statistiskt urval av människor i åldrarna 16–85 år, boende i hela Sverige. I år blev just du en av dem som slumpen valde.

► Varför ska just jag svara på undersökningens frågor?
Eftersom det är med slumpens hjälp som vi försöker få en så rättvisande bild som möjligt av den svenska befolkningen. Den vetenskapliga metod som undersökningen bygger på gör att du inte kan låta någon annan svara åt dig. För då skulle den inte ge en rättvisande bild av befolkningens attityder och vanor. Givetvis är det frivilligt att delta i vetenskapliga undersökningar.

► Vill ni verkligen ha just mina svar? Jag är inte så intresserad av samhällsfrågor - jag är helt enkelt inte så insatt i det ni frågar om.
I SOM-undersökningen är allas svar lika viktiga! Frågorna handlar inte om dina kunskaper, utan helt enkelt om vad du tycker och vad du gör. För att kunna mäta samhällsopinioner är det lika värdefullt att veta vilka åsikter du har som det är att veta vad du inte har någon uppfattning om.

► Varför är det så många frågor?
Syftet med undersökningen är att belysa företeelser och trender i det svenska samhället. Och det är just ämnesbredden i enkäten som ger en unik möjlighet att beskriva svenskars uppfattningar, åsikter och vanor. Vi vet att ifyllandet kräver en del av dig. Men vi hoppas ändå att du hittar en tidslucka då du har möjlighet att kryssa i frågornas svarsalternativ. Du har gott om tid på dig.

► Vem är det som betalar för undersökningen?
Huvuddelen av SOM-undersökningen 2017 finansieras av olika forskningsprojekt vid svenska universitet. SOM-undersökningarna gör det möjligt för forskare från alla vetenskapsområden att ställa sina frågor i samma formulär. På så sätt samordnas insamlingsarbetet, samtidigt som möjligheterna att göra fördjupade analyser ökar. SOM-institutet samverkar även med andra myndigheter och organisationer. Det som krävs är att de frågor som ställs ska ha en vetenskaplig anknytning och passa in i SOM-undersökningarnas inriktning på samhälle, opinion och medier. De avidentifierade svaren ska också göras tillgängliga för andra forskare efter undersökningens genomförande. På www.som.gu.se/samverkan hittar du en lista över SOM-institutets samverkansprojekt.

Om jag svarar på undersökningen, får jag en massa nya enkäter då?
Nej, så fungerar det inte. Vi har inga uppgifter om vem som svarat tidigare år. Inför varje undersökningsomgång drar vi nya urval av svarande till SOM-undersökningarna, och kontaktuppgifterna används bara för en undersökning. Vid fältarbetets slut förstörs alla kontaktuppgifter till de som ingår i studien. Däremot finns det förstås en minimal chans att du av slumpen blir utvald att delta i SOM-undersökningar igen i framtiden.

► Hur används resultaten?
Resultaten från SOM-undersökningarna presenteras löpande i böcker, rapporter och forskningsartiklar. Samtliga böcker och rapporter som publiceras vid SOM-institutet finns tillgängliga för gratis nedladdning på www.som.gu.se/publicerat.

► Får jag någon ersättning?
Efter att vi tagit emot dina svar får du som tack för ditt deltagande en trisslott eller annan motsvarande belöning skickad till dig med posten. Den främsta belöningen för de svar du lämnar är dock att du bidrar till svensk forskning inom många olika områden och till vår förståelse för varandra. Dessutom kan du vara med och forma det samhälle vi lever i.

► Hur kan mina svar vara konfidentiella när ni har tillgång till min adress och mitt telefonnummer?

Det kan verka konstigt att vi lovar att dina svar i undersökningen är konfidentiella trots att vi har uppgifter om din adress och ditt telefonnummer. Men egentligen är det ganska enkelt. Då du postat enkäten inkommer den till Institutet för kvalitetsindikatorer: Indikator som ansvarar för utskick och insamling av frågeformulären. För att kunna hålla reda på när ditt och andras svar kommer in används ett identifikationsnummer (se enkätens baksida). Därmed får du ingen påminnelse i onödan.

När din enkät kommit in scannas den optiskt av en dator och svaren kodas om till siffror. Så fort undersökningen är avslutad förstörs förteckningen över vilka personer som var med i urvalet. Enkätsvar hanteras aldrig tillsammans med kontaktuppgifter. Undersökningen är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden. Mer information om hur SOM-undersökningarna går till hittar du under flikarna Undersökningar och Metod.

 


SOM-institutet arbetar i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. SOM-undersökningen 2018 är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Göteborg. Under fältarbetet ansvarar Göteborgs universitet för att dina svar hanteras enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Dina adressuppgifter har hämtats från registret över totalbefolkningen och behövs endast så länge insamlingsarbetet pågår. De förstörs vid fältarbetets slut. När enkätsvaren har avidentifierats upphör de att vara personuppgifter eftersom de inte längre kan spåras tillbaka till någon enskild person. Enkätsvar från många personer analyseras samtidigt och resultaten presenteras i form av siffror och tabeller i vetenskapliga publikationer. För att möjliggöra granskning av resultat från SOM-institutets undersökningar deponeras alla data vid Svensk Nationell Datatjänst där de görs tillgängliga för forskning och undervisning vid universitet och högskolor, även efter de 10 år som lagen kräver.

Kontaktinformation

SOM-institutet

Box 710, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Seminariegatan 1B
413 13 Göteborg

Telefon:
031 786 3300

Sidansvarig: SOM-institutet|Sidan uppdaterades: 2018-07-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://som.gu.se/faq/
Utskriftsdatum: 2019-08-23