Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Återkommande frågor till SOM-institutet

Har du fått en SOM-undersökning? Här svarar vi på de vanligaste frågorna kring enkäten. Om du undrar du något annat får du gärna höra av dig till oss på adressen svar@som.gu.se.

► Vad är SOM-institutet och SOM-undersökningen?
SOM-institutet är en oberoende samhällsvetenskaplig forskningsorganisation vid Göteborgs universitet. SOM-undersökningen har fokus på samhälle, opinion och medier, därav namnet SOM. SOM-undersökningen har genomförts årligen sedan 1986 och har kommit att bli en av de viktigaste och mest använda i hela Sverige.

Varför har just jag valts ut att delta i SOM-
undersökningen?

Att just du blivit utvald beror på slumpen. Inför varje undersökning dras ur befolkningsregistret ett slumpmässigt statistiskt urval av människor i åldrarna 16–85 år, boende i hela Sverige. I år blev just du en av dem som slumpen valde.

► Kan jag låta någon annan svara i mitt ställe?
Den vetenskapliga metod som undersökningen bygger på gör att du inte kan låta någon annan svara åt dig. Då skulle den inte ge en rättvisande bild av befolkningens attityder och vanor. Men givetvis är det frivilligt att delta i SOM-undersökningen.

► Jag är inte så insatt i samhällsdebatten, ska jag svara på enkäten ändå?
I SOM-undersökningen är allas svar lika viktiga! Frågorna handlar inte om dina kunskaper, utan helt enkelt om vad du tycker och vad du gör. För att kunna studera samhällsopinioner är det lika värdefullt att veta vilka åsikter du har som det är att veta vad du inte har någon uppfattning om.

► Varför är det så många frågor?
Syftet med undersökningen är att belysa företeelser och trender i det svenska samhället. Och det är just ämnesbredden i enkäten som ger en unik möjlighet att beskriva svenskars uppfattningar, åsikter och vanor. Vi vet att ifyllandet kräver en del av dig. Men vi hoppas ändå att du hittar en tidslucka då du har möjlighet att kryssa i frågornas svarsalternativ. Du har gott om tid på dig.

Hur används resultaten?
Resultaten från SOM-undersökningarna presenteras löpande i böcker, rapporter och forskningsartiklar. Samtliga böcker och rapporter som publiceras vid SOM-institutet finns tillgängliga för gratis nedladdning på www.som.gu.se/publicerat.

► Vem är det som betalar för undersökningen?
Huvuddelen av SOM-undersökningen 2019 finansieras av olika forskningsprojekt vid svenska universitet. SOM-undersökningarna gör det möjligt för forskare från alla vetenskapsområden att ställa sina frågor i samma formulär. På så sätt samordnas insamlingsarbetet, samtidigt som möjligheterna att göra fördjupade analyser ökar. SOM-institutet samverkar även med andra myndigheter och organisationer. Det som krävs är att de frågor som ställs ska ha en vetenskaplig anknytning och passa in i SOM-undersökningarnas inriktning på samhälle, opinion och medier. De avidentifierade svaren ska också göras tillgängliga för andra forskare efter undersökningens genomförande. På www.som.gu.se/samverkan hittar du en lista över SOM-institutets samverkansprojekt.

► Får jag någon ersättning?
Efter att vi tagit emot dina svar får du som tack för ditt deltagande en trisslott eller annan motsvarande belöning skickad till dig med posten. Den främsta belöningen för de svar du lämnar är dock att du bidrar till svensk forskning inom många olika områden och till vår förståelse för varandra. Dessutom kan du vara med och forma det samhälle vi lever i.

► Hur kan mina svar vara konfidentiella när ni har tillgång till min adress och mitt telefonnummer?
Det kan verka konstigt att vi lovar att dina svar i undersökningen är konfidentiella trots att vi har uppgifter om din adress och ditt telefonnummer. Men egentligen är det ganska enkelt. Då du postat enkäten inkommer den till Institutet för kvalitetsindikatorer: Indikator som ansvarar för utskick och insamling av frågeformulären. Enkätsvar hanteras aldrig tillsammans med kontaktuppgifter. När din enkät kommit in scannas den optiskt av en dator och svaren kodas om till siffror. För att kunna hålla reda på när ditt och andras svar kommer in används ett identifikationsnummer (se enkätens baksida). Därmed får du ingen påminnelse i onödan.

► Hur hanterar ni mina personuppgifter?
Under fältarbetet är Göteborgs universitet personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina svar hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal är upprättat mellan Göteborgs universitet och Indikator. Svaren behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Under fältperioden har du rätt att få dina inskickade svar raderade. Enkätsvaren avidentifieras vid fältarbetets slut och upphör därmed att vara personuppgifter eftersom de inte längre kan spåras tillbaka till någon enskild person. Enkätsvaren redovisas på gruppnivå så att inga enskilda personer kan identifieras. Undersökningen är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden. Vid frågor om hur SOM-undersökningen behandlar personuppgifter kontakta svar@som.gu.se eller Göteborgs universitets dataskyddsombud Kristina Ullgren genom att maila dataskydd@gu.se

Kontaktinformation

SOM-institutet

Box 710, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Seminariegatan 1B
413 13 Göteborg

Telefon:
031 786 3300

Sidansvarig: SOM-institutet|Sidan uppdaterades: 2019-09-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://som.gu.se/faq/
Utskriftsdatum: 2020-07-09