Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Presentationer

Vid sidan av SOM-institutets olika publikationer deltar medverkande forskare ofta på olika seminarier, för att presentera sina analyser på aktuella teman.

Varje vår anordnar SOM-institutet ett seminarium där forskare knutna till SOM-institutet presenterar de första resultaten från årets nationella undersökning. SOM-seminariet äger normalt sett rum i Göteborg under april månad.

SOM-institutet anordnar också seminarier under Göteborgs årliga Vetenskapsfestival och Almedalsveckan, där vi presenterar nya resultat från de senaste undersökningarna. Dessutom presenteras SOM-data i många andra sammanhang.

Vi kommer gärna ut och pratar om våra undersökningar och deras resultat. Vi presenterar för politiker, myndigheter, föreningar, skolklasser m.m. Hör av dig till oss på info@som.gu.se för mer information.

Nedan finner du alla våra publika presentationer i pdf-format.
 


Presentationsförteckning

Presentationer sorterade efter presentationsdatum:

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
 


Presenterat 2020
 

Det nationella SOM-seminariet, 1 april 2020

Trenduppdatering och opinionsöversiktAnsvarig forskare: Johan Martinsson
 Miljövanor och klimatoroAnsvarig forskare: Felicia Robertson
 Medietrender 2019Ansvarig forskare: Ulrika Andersson

ForskningsförtroendeAnsvarig forskare: Anna Maria Jönsson

Svensk energiopinion och kärnkraftAnsvarig forskare: Sören Holmberg

Medborgarna och automatiskt beslutsfattandeAnsvarig forskare: Karin Hedström

Opinionen kring miljöskatterAnsvarig forskare: Sverker Jagers

Är vi nöjda med sjukförsäkringssystemet?Ansvarig forskare: Maria Oskarson

10 år med Sverigedemokraterna i svensk politikAnsvarig forskare: Patrik Öhberg
 


 

Presenterat 2019
 

Det västsvenska SOM-seminariet, Göteborg 11 december 2019
Det västsvenska SOM-seminariet 2019Föreläsare: Daniel Jansson, Elias Mellander, Klara Wärnlöf Bové, Björn Rönnerstrand, Gabriella Sandstig, Sören Holmberg och Maria Solevid
 

Dansk surveyförening, Köpenhamn 5 december 2019
Reasons for choosing the mid point in response scalesFöreläsare: Johan Martinsson
 

Göteborg Stads demokratidagar, Göteborg 30-31 oktober 2019
SOM-undersökningen i Göteborg - Den lokala demokratins förutsättningarSOM-undersökningen i Göteborg - Demokratins förutsättningar i en delad stadFöreläsare: Björn Rönnerstrand och Frida Sandelin
 

Invigning av vindkraftspark, Örebro 3 oktober 2019
Swedish opinions on different energy sourcesFöreläsare: Sören Holmberg


Republikanska föreningen, Göteborg 2 oktober 2019
Den Svenska Monarkins legitimitet, Svenska folket, Journalisterna och RiksdagsledamöternaFöreläsare: Lennart Nilsson


Almedalen, Visby, 1 juli 2019
Det svenska opinionsläget och vinnarfrågorna i valet 2018Föreläsare: Johan Martinsson och Marcus Weissenbilder

 

SOM-seminariet 2019, Göteborg 9 april 2019

Trenduppdatering och översiktFöreläsare: Johan Martinsson

MedieförtroendeFöreläsare: Ulrika Andersson

Kvinnor och mäns politiska åsikter över 30 årFöreläsare: Patrik Öhberg

Inställning till arbetskraftsinvandringFöreläsare: Elina Lindgren

Stöd för obligatorisk barnvaccinationFöreläsare: Björn Rönnerstrand

Det nya partisystemetFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson

Stabiliserade digitala nyhetsvanorFöreläsare: Ulrika Andersson

Institutionsförtroendets halo-effektFöreläsare: Sören Holmberg och Lennart Weibull

Rekordstarkt stöd för EUFöreläsare: Linda Berg

Vilka partier har den bästa politiken, enligt medborgarna?Föreläsare: Johan Martinsson
 

Hela förmiddagspassetHela eftermiddagspasset

Se hela seminariet i efterhand på SVT-play:

Förmiddagspasset
Eftermiddagspasset
 


Presenterat 2018
 

Det västsvenska SOM-seminariet, Göteborg 14 december 2018
Det Västsvenska SOM-seminariet 2018Föreläsare: Daniel Jansson, Frida Tipple, Johan Martinsson, Anders Carlander, Charlotta Thodelius, Kajsa Nolbeck, Björn Rönnerstrand och Henrik Ekengren Oscarsson
 

Göteborg Stads demokratidagar, Göteborg 5-6 december 2018
SOM-undersökningen i GöteborgFöreläsare: Klara Wärnlöf Bové och Frida Tipple

Antietablissemang och förtroendeFöreläsare: Ulrika Andersson

 

Utrikesdepartementet, Stockholm 5 december 2018
Medievanor & MedieförtroendeFöreläsare: Ulrika Andersson

 

Futurion-seminarium, Stockholm 31 augusti 2018
Futurion - "Skev självbild - självuppfyllande profetia?"Föreläsare: Ulrika Andersson och Marcus Weissenbilder

 

SOM-seminarium i Almedalen, Visby, 6 juli 2018

Svensk samhällsopinion: om förtroende, oro, viktiga samhällsfrågor och partierFöreläsare: Johan Martinsson, Ulrika Andersson och Henrik Ekengren Oscarsson

 

Lunds universitet, KEFU-dagen, Lund 29 maj 2018
Svensk samhällsoroFöreläsare: Maria Solevid

 

Regionfullmäktige, Västra Götalandsregionen, Vänersborg 29 maj 2018
Västsvenska SOM-undersökningen 2017Föreläsare: Ulrika Andersson och Frida Tipple

 

Seminarium, Institutet för mediestudier, Stockholm 3 maj 2018
Polariserat förtroende för nyheter om brottslighet och invandringFöreläsare: Ulrika Andersson

 

SOM-seminariet 2018, Göteborg 24 april

Trenduppdatering och översiktJohan Martinsson

Alltmer polariserat medieförtroendeUlrika Andersson

Älska din nästa - Partiernas sympatikapital inför valet 2018Henrik Ekengren Oscarsson

Svenskarnas förtroende för försvaretKarl Ydén

Svensk SamhällsoroMaria Solevid

Betyg på regeringenSören Holmberg

Opinion om migration och religionMarie Demker

Biblioteksbesök och läsning i SverigeKatarina Michnik

Är svensk demokrati (o)jämlik?Maria Oskarson

Svenskarnas viktigaste samhällsfrågorJohan Martinsson

 

Hela förmiddagspassetHela eftermiddagspasset
Se hela seminariet i efterhand på SVT-play 

Presenterat 2017

 

Det västsvenska SOM-seminariet, Göteborg 15 december 2017

Västsvenska trenderFöreläsare: Ulrika Andersson och Annika Bergström

Viktiga samhällsproblem i Västra GötalandFöreläsare: Johan Martinsson

Kulturvanor i VästsverigeFöreläsare: Daniel Jansson

Invånarna tycker till om vägar och spårFöreläsare: Klara Wärnlöf Bové

En mångkulturell regionFöreläsare: Henrik Ekengren OscarssonSVT-seminarium, Göteborg den 7 december 2017
GAL-TAN i den nationella SOM-undersökningenFöreläsare: Ulrika Andersson

 

SAFF-seminarium, Oslo den 9:e november 2017
Hur ofta dricker svenska folket alkohol?Föreläsare: Sören Holmberg

 

Göteborgs stads demokratidag, Göteborg den 27:e sept. 2017
SOM-undersökningen i Göteborg 2016Föreläsare: Maria Solevid

 

250 möjligheter, Jönköping den 13:e september 2017
Nyhetskonsumtion och redaktionell närvaro - Hur viktigt är det?(SOM-institutet i samarbete med Jönköping University)
Föreläsare: Ulrika Andersson och Orsa Kekezi

Stad-landskiljelinjen - finns den?(SOM-institutet i samarbete med Valforskningsprogramet vid GU)
Föreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson

 

Almedalen, Visby den 7:e juli 2017

Vad påverkar det svenska opinionsklimatet?Föreläsare/forskarpanel: Johan Martinsson, Maria Solevid, Niklas Harring och Ulf Bjereld

Politisering och polarisering i ett yrvaket informationssamhälleFöreläsare/forskarpanel: Jonas Ohlsson, Maria Solevid, Marie Demker och Annika Bergström

 

Futurion, Stockholm den 16:e juni 2017
Vem är rädd för framtiden? – svenska folkets syn på framtidens arbetsmarknadFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson

 

Vetenskapsfestivalen, Nordstan den 10:e maj 2017

Svenskarnas samhällsförtroendeFöreläsare: Sören Holmberg & Lennart Weibull

Förtroende för medier i SverigeFöreläsare: Annika Bergström & Ulrika Andersson

Båda seminarierna under Vetenskapsfestivalen 2017 filmades och inspelningarna finns tillgängliga i sin helhet:

Svenskarnas samhällsförtroende
Förtroende för medier i Sverige

 

SOM-seminariet den 25:e april 2017

Förmiddagspassets presentationer

Eftermiddagspassets presentationer

------------------------------

Trenduppdateringar av nyckelindikatorerFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson

Litar vi på medierna?Föreläsare: Ulrika Andersson

Vilka partier löser väljarnas viktigaste samhällsproblem?Föreläsare: Johan Martinsson

Svensk samhällsoroFöreläsare: Maria Solevid

Välbefinnande och meningsfullhet på arbetet och på fritidenFöreläsare: Filip Fors

Sanningar och myter om användning av sociala medierFöreläsare: Annika Bergström

De äldre – bortglömda eller prioriterade?Föreläsare: Thomas Denk
OBS: denna föreläsning utgick, men presentationen tillgängliggörs ändå här

Svenska folkets konsumtionsvanorFöreläsare: Ulrika Holmberg

Stad-landskiljelinjen pånyttföddFöreläsare: Maria Oskarson

Merkel, Trump, Putin och Clinton: Svenska folket tycker
om internationella ledare
Föreläsare: Sören Holmberg

Nya konfliktlinjer i svensk politikFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson

 

Kultur i Väst, Göteborg den 4:e april 2017
Kultur i Väst, den västsvenska SOM-undersökningenFöreläsare: Daniel Jansson och Klara Bové

 

Releaseseminarium för Slutna rum och öppna landskap, Malmö den 25:e januari 2017

Slutna rum och öppna landskapFöreläsare: Ulrika Andersson, Lennart Weibull, Jesper Falkheimer, Nils Gustafsson och Anders Sannerstedt
 

Presenterat 2016

 

Västsvenska SOM-seminariet, Göteborg den 1 december 2016
Hållbarhetens horisontFöreläsare: Maria Oskarson, Sofia Arkhede, Ylva Norén Bretzer, Niklas Harring, Klara Bové och Sverker Jagers
 

Välfärdspolitik och välfärdsopinion 2016 för bl.a. SR och SVT.
Välfärdspolitik och välfärdsopinionFöreläsare: Lennart Nilsson
 

SOM-undersökningen i Skåne, Malmö den 19:e augusti 2016
Att leva, bo och verka i SkåneFöreläsare: Daniel Jansson och Henrik Ekengren Oscarsson


SOM-seminarium i Almedalen, 5:e juli 2016

Global oro ur svenskt perspektiv
Föreläsare/forskarpanel: Henrik Ekengren Oscarsson, Maria Solevid, Karl Ydén, Marie Demker och Sören Holmberg.


SOM-seminariet den 19:e april 2016
Alla presentationer

-------------------------------

Välkomna!Henrik Ekengren Oscarsson

Synen på invandrare och migration: Föreläsare: Marie Demker

Vad har hänt med det svenska samhällsförtroendet?Föreläsare: Lennart Weibull

Försvaret på uppgång och IS som ond symbolFöreläsare: Karl Ydén

Svenskarnas attityder till korruptionFöreläsare: Niklas Harring

Migration och välbefinnandeFöreläsare: Maria Solevid

Dagstidningen - den nya klassmarkören?Föreläsare: Jonas Ohlsson

Folkets, riksdagens och journalisters inställning till monarkin och förtroendet för kungahusetFöreläsare: Lennart Nilsson

Tillbaka till byskvallret – eller hyperlokala medier för demokratins skull?Föreläsare: Gunnar Nygren

Försiktighet kring personlig information på nätetFöreläsare: Ester Appelgren

Hög mellanmänsklig tillit i Sverige - men kanske inte bland alla?
Föreläsare: Sören Holmberg (Hela rapporten Mellanmänsklig tillit i Sverige finns att ladda ned på vår sida Rapporter.)

Det går bra nu - AvslutningFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson

Datakvalitet i SOM-undersökningenFörfattare: Frida Vernersdotter
 

Presenterat 2015


Det västsvenska SOM-seminariet 2015, Göteborg den 14 december 2015
Alla dessa valFöreläsare: Maria Solevid, Lennart Nilsson, Tomas Berglund, Tomas Ekberg, Klara Bové och Sören Holmberg

Den svenska monarkin, Los Angeles i januari 2015 och Stockholm i november 2015

Swedish Monarchy - the Legitimacy of the Royal Institutions
Föreläsare: Lennart Nilsson
 

Svenska alkoholvanor, Stockholm den 15 oktober 2015

Hur ofta dricker svenska folket alkohol?Föreläsare: Sören Holmberg och Lennart Weibull
 

SOM-seminarium i Borås den 8 juni 2015
Det förändrade svenska opinionsklimatetFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson, Maria Oskarson, Bengt Johansson
 

Välfärdspolitik och välfärdsopinion: 24 maj 2015

Välfärdspolitik och välfärdsopinion i Sverige 2014Föreläsare: Lennart Nilsson


Svensk alkoholopinion 2014: 8 maj 2015
Svensk alkoholopinion 2014Föreläsare: Sören Holmberg och Lennart Weibull


SOM-seminariet den 21 april 2015

Välkomna!Henrik Ekengren Oscarsson

Myndigheter som vi gillar mer, och myndigheter
som vi gillar mindre
Föreläsare: Sören Holmberg

Alkoholopinionen: problemupplevelsens rollFöreläsare: David Karlsson

Spiken i kistan för nyheter på papper?Föreläsare: Ulrika Andersson

E-boken – en biprodukt i skuggan av den trycktaFöreläsare: Annika Bergström

EuropaopinionenFöreläsare: Linda Berg

Välkomna tillbaka!Annika Bergström

Kampen om nyhetsanvändarnaFöreläsare: Jonas Ohlsson

Medierna och den sociala sammanhållningenFöreläsare: Jesper Strömbäck

MediemoralFöreläsare: Stina Bengtsson

Orons politikFöreläsare: Maria Solevid

Institutionsförtroende och politiska valFöreläsare: Lennart Weibull

Perspektiv på supervalåretFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson

Attityder till klimatskatt på flygresor och nötköttFöreläsare: Jonas Nässén
 

Samtliga presentationer från SOM-seminariet 2015

 

Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 17 april 2015

Värderingar på liv och dödFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson och Henrik Friberg-Fernros

 

 

Presenterat 2014

 

Seminarium om ungas valdeltagande, Almedalen den 30 maj 2014

Det avgör ungas partival och röstbeteendeFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson och Henrik Friberg-Fernros

 

Seminarium på Västsvenska arenan, Almedalen den 30 maj 2014
Mittfåra och marginal: AlmedalsseminariumFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson, Ulrika Andersson, Frida Vernersdotter, Karl Ydén och Sören Holmberg

 

Alkoholpolitiskt forum, Sveriges Riksdag den 26 maj 2014

Svensk alkoholopinionFöreläsare: Lennart Weibull

 

Vetenskapsfestivalen den 8 maj 2014
SOM-institutet på vetenskapsfestivalen 2014FÖRELÄSARE

Lennart Weibull: Skiftande medielandskap

Josefine Bové: Svenska folkets framtidstro

Annika Bergström: Vem kommenterar på nätet?

Jonas Hägglund: Kulturvanor i förändring

Frida Vernersdotter: Europaopinionen inför EU-valet

Henrik Ekengren Oscarsson: Vilka partier klarar fyraprocentsspärren?

 

SOM-seminariet den 24 april 2014

FÖRMIDDAG:

InledningModerator Henrik Ekengren Oscarsson

OpinionsskifteFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson

Förtroende för samhällsinstitutionerFöreläsare: Lennart Weibull

Oro för personlig integritet på nätetFöreläsare: Annika Bergström

Svensk övervakningsopinionFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson

PartikrisFöreläsare: Gissur Erlingsson

EFTERMIDDAG:

Vinster i välfärdenFöreläsare: Lennart Nilsson

VälfärdsopinionFöreläsare: Maria Oskarson

Nyhetsinteraktion på webbenFöreläsare: Ingela Wadbring

EuropaopinionenFöreläsare: Linda Berg

Morgontidningsläsningens förtjänsterFöreläsare: Jonas Ohlsson

Betyg på regeringenFöreläsare: Sören Holmberg

AvslutningModerator Henrik Ekengren Oscarsson

Samtliga presentationer från SOM-seminariet 2014

 

Presenterat vid Mediedagarna i Göteborg 6-7 mars 2014
En region för alla?Föreläsare: Henrik Oscarsson

 

Presenterat 2013

 

Presenterat för Riksrevisionen den 6 december 2013

Förtroendet för RiksrevisionenFöreläsare: Lennart Weibull

 

Presenterat vid Vetenskapsfestivalen under programpunkten "Koll på läget!" den 25 april 2013

En förlorad nyhetsgeneration?Föreläsare: Jonas Ohlsson

Vem har koll på hemarbetet?Föreläsare: Kerstin Alnebratt

Koll på alkoholopinionenFöreläsare: Lennart Weibull

 

Presenterat vid SOM-seminariet "Åt rätt håll eller åt fel håll?" den 16 april 2013

InledningModerator: Henrik Oskarsson

Åt rätt håll eller åt fel håll?Föreläsare: Henrik Oskarsson

SamhällsoroFöreläsare: Lena Wängnerud

SamhällsförtroendeFöreläsare: Lennart Weibull

Mindre törst efter nyheter än förr?Föreläsare: Ingela Wadbring

Val av informationskanaler när kriser inträffarMarina Ghersetti

Sverige i KrigFöreläsare: Karl Ydén

Stödet för socialförsäkringarnaFöreläsare: Maria Oskarson

ReligiositetFöreläsare: Jonas Bromander

Vinster i välfärden?Föreläsare: Lennart Nilsson

Medietekniken drar åt olika hållFöreläsare: Annika Bergström

Supervalåret 2014Föreläsare: Sören Holmberg

Alla presentationer samlade


  Presententerat 10 april 2013

Monarkins ställning i Sverige och förtroendet för kungahusetFöreläsare: Lennart Nilsson


 

 

Presenterat 2012

 

Presentation på socialförsäkringens dag den 25 oktober 2012
Förtroende för offentlig verksamhet i ett längre perspektivFöreläsare: Lennart Weibull

Presentation på Bok- och Biblioteksmässan den 30 september 2012

Kulturvanor och hälsaFöreläsare: Lennart Weibull och Sören Holmberg

 


 

Presentationer vid SOM-seminariet "Fokus på ledarna" den 24 april 2012

Inledning och avslutningModerator: Henrik Oscarsson

Vem leder hemarbetet?

Föreläsare: Kerstin Alnebratt

Vem känner partiledarna?

Föreläsare: Henrik Oscarsson

Samhällsförtroende

Föreläsare: Lennart Weibull

Monarkins ställning i Sverige och förtroendet för kungahuset

Föreläsare: Lennart Nilsson

Personer vi beundrar

Föreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson

Internationella ledare

Föreläsare: Frida Vernersdotter

Personlighet och förtroende för olika yrkesgrupper

Föreläsare: Mattias Gunnarsson

Partiledarpopularitet

Föreläsare: Sören Holmberg

Alla presentationer samlade

 


Presenterat 2011

 

Presentation på Bok- och Biblioteksmässan den 24 september 2011. 

Vilka är de svenska bokläsarna? Bokläsning i Sverige 1988-2010

Föreläsare: Lennart Weibull
 Presentationer vid workshopen Livstillfredsställelse och lycka 23 maj 2011

Spelar det någon roll hur vi mäter lycka?Föreläsare: Filip Fors

Lykkeforskning i Norge: Noen eksemplerFöreläsare: Joar Vittersø och Ottar Hellevik

”Lykken er så lunefuld”. Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydningFöreläsare: Jørgen Goul Andersen och Henrik Lolle

Asymmetric Relations Between Life-Satisfaction Judgments and (Current) MoodFöreläsare: Amelie Gamle och Tommy Gärling

Långt borta, kallt och blåsigt! Trivs svenskar i norr med sina liv?Föreläsare: Nils Gustav Lundgren

Svenskarnas livstillfredsställelse och lycka – SOM-undersökningarna och EuropabarometernFöreläsare: Lennart Nilsson och Åsa Nilsson

Lykken er en skjør plante: Bruk og misbruk av lykkeforskning i
medier og offentlig ordskifte
Föreläsare: Joar Vittersø
 Presentation vid Vetenskapsfestivalen 11 maj 2011
Västsvenskarna tycker om demokrati, nätet, fotboll och livetFöreläsare: Sören Holmberg, Annika Bergström, Lennart Nilsson och Åsa Nilsson
 Presentationer vid SOM-seminariet 13 april 2011

Inledning och avslutningModerator: Kerstin Gidsäter

SOM-institutet 25 år – SOM-undersökningen 2010Föreläsare: Lennart Weibull och Henrik Ekengren Oscarsson

Vems ekonomiska uppgång?Föreläsare: Sören Holmberg

Kan nya medier ersätta gamla?Föreläsare: Ingela Wadbring

Partipolitiska vinnare och förlorare i det nya opinionsklimatetFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson

Institutionsförtroende – på väg upp för somliga, men inte för allaFöreläsare: Lennart Weibull

Vem är rädder för vargen?Föreläsare: Maria Solevid

Monarkin – vadan och varthän?Föreläsare: Lennart Nilsson

Korruption i SverigeFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson

Flyktingmotstånd – trender och mönsterFöreläsare: Marie Demker

Ständigt uppkopplad och uppdateradFöreläsare: Oscar Westlund

Alkoholliberalismen på väg att bli omodern?Föreläsare: Lennart Weibull

Kultur och välbefinnandeFöreläsare: Åsa Nilsson

Förtroende för regeringenFöreläsare: Sören Holmberg
 Presentation vid konferensen Tema 2011: Läsaren, arrangerad av Regionbibliotek Stockholm 2011-02-03
Svenska läsvanorFöreläsare: Åsa Nilsson
 


Presenterat 2010Presentation av Syd-SOM, Region Skåne 2010-06-03

Regional demokrati, innehåll och kapitel 1

Regional demokrati, metodkapitelFöredragshållare: Sanna Johansson
 Presentation för regionstyrelsen Västra Götalandregionen 2010-05-25

Västra Götaland 2009Föredragshållare: Sanna Johansson
 Presentation vid Vetenskapsfestivalen 2010-04-24

Lycka och livstillfredsställelse i Sverige och VästsverigeFöredragshållare: Lennart Nilsson och Åsa Nilsson
 Presentation vid konferens om forskningsinformation, Göteborgs universitet 2010-04-21

Förtroende och forskningsinformation Föredragshållare: Lennart Weibull
 Presentationer vid Vetenskapsfestivalen 2010-04-21

Västsverige och framtidenFöredragshållare: Susanne Johansson
Ekonomi och välfärdFöredragshållare: Lennart Nilsson
Göteborgspolitiker inför valet 2010Föredragshållare: Sören Holmberg
Tidningarna i ett föränderligt medielandskapFöredragshållare: Lennart Weibull
Ungdomar och framtidenFöredragshållare: Susanne Johansson
Kultur i västFöredragshållare: Lennart Nilsson
 Presentationer vid SOM-seminariet 2010-04-20
VälkommenFöredragshållare: Kerstin Gidsäter & Lennart Weibull
Institutionsförtroende i ekonomisk kristidFöredragshållare: Lennart Weibull
Biståndsviljan i SverigeFöredragshållare: Henrik Oscarsson
Vems ekonomiska kris?Föredragshållare: Sören Holmberg
Sociala medier - vad gör vi och vad har det för betydelse?Föredragshållare: Annika Bergström
Rädda Sverige – konsumera mera Föredragshållare: Ulrika Holmberg
Svenska folkets åsikter om monarki och republikFöredragshållare: Lennart Nilsson
Från ”nej till cannabis” till ”ja till djurens rätt” – värderingar hos befolkningenFöredragshållare: Ingela Wadbring
Vanliga och ovanliga kulturvanorFöredragshållare: Åsa Nilsson
”It’s sysselsättningen, stupid!”Föredragshållare: Sören Holmberg
 


Presenterat 2009
 

Presentation för regionfullmäktige 2009-10-19
Vision Västra Götaland det goda livet - ur ett medborgarperspektivFöredragshållare: Sanna Johansson
En region blir till. Medborgarna och Västra Götalandsregionen 1999-2008lFöredragshållare: Lennart NilssonPresentation 2009-07
Teatern i samhället Föredragshållare: Rudolf AntoniPresentation vid IOGT-NTO-rörelsens kongress i Göteborg 2009-07-11
Svensk opinion om alkoholFöredragshållare: Lennart WeibullPresentation kring Syd-SOM-undersökningen 2009-05
Skåne, Sverige och EuropaFöredragshållare: Åsa Nilsson
Ungdomars politiska engagemangFöredragshållare: Sanna Johansson
Den skånska flernivådemokratinFöredragshållare: Lennart Nilsson
Det skånska medielandskapetFöredragshållare: Lennart WeibullPresentation i Stockholm "Koalition för kulturdebatt" 2009-05-05
Svenska kulturvanorFöredragshållare: Åsa NilssonPresentation Vetenskapsfestivalen 2009-05
Att bygga, att bo, att leva i GöteborgPolitiker som kändis och poppisFöredragshållare: Sören Holmberg
Ett mångkulturellt Göteborg?Föredragshållare: Sanna Johansson
EvenemangsstadenFöredragshållare: Lennart Weibull
Göteborg, Västsverige och EuropaFöredragshållare: Lennart Nilsson


 
Presentationer vid SOM-seminariet 2009-04
Det globaliserade SverigeVälfärdsopinion och krishanteringFöredragshållare: Lennart Nilsson
Viktiga frågor för folketFöredragshållare: Sören Holmberg
Ekonomi i krisFöredragshållare: Sören Holmberg
Läsarna - journalisternas nya kollegor?Föredragshållare: Annika Bergström
Klass och krisFöredragshållare: Maria Oskarsson
Värderingar i en globaliserad tidFöredragshållare: Henrik Oscarsson
Svenska kulturvanorFöredragshållare: Åsa Nilsson
Monarkins ställning i SverigeFöredragshållare: Lennart Nilsson
Institutionsförtroende under krisenFöredragshållare: Lennart Weibull


Presenterat 2008


Presentation på Svenska Biblioteksföreningen i Stockhom 2008-12-04
Skilda läsvanor Föredragshållare: Åsa NilssonPresentation 2008
Getting European citizens on board. A Multi–level Democracy Perspective Föredragshållare: Lennart NilssonPresentation på Svenska Biblioteksföreningen 2008-11
Biblioteken - kontinuitet eller nya trender? Föredragshållare: Lars Höglund & Eva WahlströmPresentation "Frimis" Linköping 2008-10-16
Panelurval vs. sannolikhetsurvalFöredragshållare: Anders Lithner & Åsa Nilsson 2008Presentation 2008
Svensk opinion i klimat och havsmiljöfrågor Föredragshållare: Sveriker Jagers & Johan MartinssonPresentation vid SOM-seminariet 2008-04
Vad driver institutionsförtroendet? Föredragshållare: Lennart Weibull
Unga värderingar - är de annorlunda? Föredragshållare: Susanne Johansson
Folkets viktiga frågor Föredragshållare: Sören Holmberg
Är vi konsumenter eller producenter på webben? Föredragshållare: Annika Bergström
Vem känner till partiledarna? Föredragshållare: Henrik Oscarsson
Public service-publiken idag och i morgon Föredragshållare: Åsa Nilsson
Medborgarna och den offentliga sektorn Föredragshållare: Lennart Nilsson
Gratistidningarna utmanar? Föredragshållare: Ingela Wadbring
Skilda ekonomiska världarFöredragshållare: Sören Holmberg


 

Kontaktinformation

SOM-institutet

Box 710, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Seminariegatan 1B
413 13 Göteborg

Telefon:
031 786 3300

Sidansvarig: SOM-institutet |Sidan uppdaterades: 2020-04-01
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?