Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Presentationer

Vid sidan av SOM-institutets olika publikationer deltar medverkande forskare ofta på olika seminarier, för att presentera sina analyser på aktuella teman.

Varje vår anordnar SOM-institutet ett seminarium där forskare knutna till SOM-institutet presenterar de första resultaten från årets nationella undersökning. SOM-seminariet äger normalt sett rum i Göteborg under april månad.

SOM-institutet anordnar också seminarier under Göteborgs årliga Vetenskapsfestival och Almedalsveckan, där vi presenterar nya resultat från de senaste undersökningarna. Dessutom presenteras SOM-data i många andra sammanhang.

Vi kommer gärna ut och pratar om våra undersökningar och deras resultat. Vi presenterar för politiker, myndigheter, föreningar, skolklasser m.m. Hör av dig till oss på info@som.gu.se för mer information.

Nedan finner du alla våra publika presentationer i pdf-format.
 


Presentationsförteckning

Presentationer sorterade efter presentationsdatum:

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
 


Presenterat 2020
 

Det nationella SOM-seminariet, 1 april 2020

Trenduppdatering och opinionsöversiktAnsvarig forskare: Johan Martinsson
 Miljövanor och klimatoroAnsvarig forskare: Felicia Robertson
 Medietrender 2019Ansvarig forskare: Ulrika Andersson

ForskningsförtroendeAnsvarig forskare: Anna Maria Jönsson

Svensk energiopinion och kärnkraftAnsvarig forskare: Sören Holmberg

Medborgarna och automatiskt beslutsfattandeAnsvarig forskare: Karin Hedström

Opinionen kring miljöskatterAnsvarig forskare: Sverker Jagers

Är vi nöjda med sjukförsäkringssystemet?Ansvarig forskare: Maria Oskarson

10 år med Sverigedemokraterna i svensk politikAnsvarig forskare: Patrik Öhberg
 


 

Presenterat 2019
 

Det västsvenska SOM-seminariet, Göteborg 11 december 2019
Det västsvenska SOM-seminariet 2019Föreläsare: Daniel Jansson, Elias Mellander, Klara Wärnlöf Bové, Björn Rönnerstrand, Gabriella Sandstig, Sören Holmberg och Maria Solevid
 

Dansk surveyförening, Köpenhamn 5 december 2019
Reasons for choosing the mid point in response scalesFöreläsare: Johan Martinsson
 

Göteborg Stads demokratidagar, Göteborg 30-31 oktober 2019
SOM-undersökningen i Göteborg - Den lokala demokratins förutsättningarSOM-undersökningen i Göteborg - Demokratins förutsättningar i en delad stadFöreläsare: Björn Rönnerstrand och Frida Sandelin
 

Invigning av vindkraftspark, Örebro 3 oktober 2019
Swedish opinions on different energy sourcesFöreläsare: Sören Holmberg


Republikanska föreningen, Göteborg 2 oktober 2019
Den Svenska Monarkins legitimitet, Svenska folket, Journalisterna och RiksdagsledamöternaFöreläsare: Lennart Nilsson


Almedalen, Visby, 1 juli 2019
Det svenska opinionsläget och vinnarfrågorna i valet 2018Föreläsare: Johan Martinsson och Marcus Weissenbilder

 

SOM-seminariet 2019, Göteborg 9 april 2019

Trenduppdatering och översiktFöreläsare: Johan Martinsson

MedieförtroendeFöreläsare: Ulrika Andersson

Kvinnor och mäns politiska åsikter över 30 årFöreläsare: Patrik Öhberg

Inställning till arbetskraftsinvandringFöreläsare: Elina Lindgren

Stöd för obligatorisk barnvaccinationFöreläsare: Björn Rönnerstrand

Det nya partisystemetFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson

Stabiliserade digitala nyhetsvanorFöreläsare: Ulrika Andersson

Institutionsförtroendets halo-effektFöreläsare: Sören Holmberg och Lennart Weibull

Rekordstarkt stöd för EUFöreläsare: Linda Berg

Vilka partier har den bästa politiken, enligt medborgarna?Föreläsare: Johan Martinsson
 

Hela förmiddagspassetHela eftermiddagspasset

Se hela seminariet i efterhand på SVT-play:

Förmiddagspasset
Eftermiddagspasset
 


Presenterat 2018
 

Det västsvenska SOM-seminariet, Göteborg 14 december 2018
Det Västsvenska SOM-seminariet 2018Föreläsare: Daniel Jansson, Frida Tipple, Johan Martinsson, Anders Carlander, Charlotta Thodelius, Kajsa Nolbeck, Björn Rönnerstrand och Henrik Ekengren Oscarsson
 

Göteborg Stads demokratidagar, Göteborg 5-6 december 2018
SOM-undersökningen i GöteborgFöreläsare: Klara Wärnlöf Bové och Frida Tipple

Antietablissemang och förtroendeFöreläsare: Ulrika Andersson

 

Utrikesdepartementet, Stockholm 5 december 2018
Medievanor & MedieförtroendeFöreläsare: Ulrika Andersson

 

Futurion-seminarium, Stockholm 31 augusti 2018
Futurion - "Skev självbild - självuppfyllande profetia?"Föreläsare: Ulrika Andersson och Marcus Weissenbilder

 

SOM-seminarium i Almedalen, Visby, 6 juli 2018

Svensk samhällsopinion: om förtroende, oro, viktiga samhällsfrågor och partierFöreläsare: Johan Martinsson, Ulrika Andersson och Henrik Ekengren Oscarsson

 

Lunds universitet, KEFU-dagen, Lund 29 maj 2018
Svensk samhällsoroFöreläsare: Maria Solevid

 

Regionfullmäktige, Västra Götalandsregionen, Vänersborg 29 maj 2018
Västsvenska SOM-undersökningen 2017Föreläsare: Ulrika Andersson och Frida Tipple

 

Seminarium, Institutet för mediestudier, Stockholm 3 maj 2018
Polariserat förtroende för nyheter om brottslighet och invandringFöreläsare: Ulrika Andersson

 

SOM-seminariet 2018, Göteborg 24 april

Trenduppdatering och översiktJohan Martinsson

Alltmer polariserat medieförtroendeUlrika Andersson

Älska din nästa - Partiernas sympatikapital inför valet 2018Henrik Ekengren Oscarsson

Svenskarnas förtroende för försvaretKarl Ydén

Svensk SamhällsoroMaria Solevid

Betyg på regeringenSören Holmberg

Opinion om migration och religionMarie Demker

Biblioteksbesök och läsning i SverigeKatarina Michnik

Är svensk demokrati (o)jämlik?Maria Oskarson

Svenskarnas viktigaste samhällsfrågorJohan Martinsson

 

Hela förmiddagspassetHela eftermiddagspasset
Se hela seminariet i efterhand på SVT-play 

Presenterat 2017

 

Det västsvenska SOM-seminariet, Göteborg 15 december 2017

Västsvenska trenderFöreläsare: Ulrika Andersson och Annika Bergström

Viktiga samhällsproblem i Västra GötalandFöreläsare: Johan Martinsson

Kulturvanor i VästsverigeFöreläsare: Daniel Jansson

Invånarna tycker till om vägar och spårFöreläsare: Klara Wärnlöf Bové

En mångkulturell regionFöreläsare: Henrik Ekengren OscarssonSVT-seminarium, Göteborg den 7 december 2017
GAL-TAN i den nationella SOM-undersökningenFöreläsare: Ulrika Andersson

 

SAFF-seminarium, Oslo den 9:e november 2017
Hur ofta dricker svenska folket alkohol?Föreläsare: Sören Holmberg

 

Göteborgs stads demokratidag, Göteborg den 27:e sept. 2017
SOM-undersökningen i Göteborg 2016Föreläsare: Maria Solevid

 

250 möjligheter, Jönköping den 13:e september 2017
Nyhetskonsumtion och redaktionell närvaro - Hur viktigt är det?(SOM-institutet i samarbete med Jönköping University)
Föreläsare: Ulrika Andersson och Orsa Kekezi

Stad-landskiljelinjen - finns den?(SOM-institutet i samarbete med Valforskningsprogramet vid GU)
Föreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson

 

Almedalen, Visby den 7:e juli 2017

Vad påverkar det svenska opinionsklimatet?Föreläsare/forskarpanel: Johan Martinsson, Maria Solevid, Niklas Harring och Ulf Bjereld

Politisering och polarisering i ett yrvaket informationssamhälleFöreläsare/forskarpanel: Jonas Ohlsson, Maria Solevid, Marie Demker och Annika Bergström

 

Futurion, Stockholm den 16:e juni 2017
Vem är rädd för framtiden? – svenska folkets syn på framtidens arbetsmarknadFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson

 

Vetenskapsfestivalen, Nordstan den 10:e maj 2017

Svenskarnas samhällsförtroendeFöreläsare: Sören Holmberg & Lennart Weibull

Förtroende för medier i SverigeFöreläsare: Annika Bergström & Ulrika Andersson

Båda seminarierna under Vetenskapsfestivalen 2017 filmades och inspelningarna finns tillgängliga i sin helhet:

Svenskarnas samhällsförtroende
Förtroende för medier i Sverige

 

SOM-seminariet den 25:e april 2017

Förmiddagspassets presentationer

Eftermiddagspassets presentationer

------------------------------

Trenduppdateringar av nyckelindikatorerFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson

Litar vi på medierna?Föreläsare: Ulrika Andersson

Vilka partier löser väljarnas viktigaste samhällsproblem?Föreläsare: Johan Martinsson

Svensk samhällsoroFöreläsare: Maria Solevid

Välbefinnande och meningsfullhet på arbetet och på fritidenFöreläsare: Filip Fors

Sanningar och myter om användning av sociala medierFöreläsare: Annika Bergström

De äldre – bortglömda eller prioriterade?Föreläsare: Thomas Denk
OBS: denna föreläsning utgick, men presentationen tillgängliggörs ändå här

Svenska folkets konsumtionsvanorFöreläsare: Ulrika Holmberg

Stad-landskiljelinjen pånyttföddFöreläsare: Maria Oskarson

Merkel, Trump, Putin och Clinton: Svenska folket tycker
om internationella ledare
Föreläsare: Sören Holmberg

Nya konfliktlinjer i svensk politikFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson

 

Kultur i Väst, Göteborg den 4:e april 2017
Kultur i Väst, den västsvenska SOM-undersökningenFöreläsare: Daniel Jansson och Klara Bové

 

Releaseseminarium för Slutna rum och öppna landskap, Malmö den 25:e januari 2017

Slutna rum och öppna landskapFöreläsare: Ulrika Andersson, Lennart Weibull, Jesper Falkheimer, Nils Gustafsson och Anders Sannerstedt
 

Presenterat 2016

 

Västsvenska SOM-seminariet, Göteborg den 1 december 2016
Hållbarhetens horisontFöreläsare: Maria Oskarson, Sofia Arkhede, Ylva Norén Bretzer, Niklas Harring, Klara Bové och Sverker Jagers
 

Välfärdspolitik och välfärdsopinion 2016 för bl.a. SR och SVT.
Välfärdspolitik och välfärdsopinionFöreläsare: Lennart Nilsson
 

SOM-undersökningen i Skåne, Malmö den 19:e augusti 2016
Att leva, bo och verka i SkåneFöreläsare: Daniel Jansson och Henrik Ekengren Oscarsson


SOM-seminarium i Almedalen, 5:e juli 2016

Global oro ur svenskt perspektiv
Föreläsare/forskarpanel: Henrik Ekengren Oscarsson, Maria Solevid, Karl Ydén, Marie Demker och Sören Holmberg.


SOM-seminariet den 19:e april 2016
Alla presentationer

-------------------------------

Välkomna!Henrik Ekengren Oscarsson

Synen på invandrare och migration: Föreläsare: Marie Demker

Vad har hänt med det svenska samhällsförtroendet?Föreläsare: Lennart Weibull

Försvaret på uppgång och IS som ond symbolFöreläsare: Karl Ydén

Svenskarnas attityder till korruptionFöreläsare: Niklas Harring

Migration och välbefinnandeFöreläsare: Maria Solevid

Dagstidningen - den nya klassmarkören?Föreläsare: Jonas Ohlsson

Folkets, riksdagens och journalisters inställning till monarkin och förtroendet för kungahusetFöreläsare: Lennart Nilsson

Tillbaka till byskvallret – eller hyperlokala medier för demokratins skull?Föreläsare: Gunnar Nygren

Försiktighet kring personlig information på nätetFöreläsare: Ester Appelgren

Hög mellanmänsklig tillit i Sverige - men kanske inte bland alla?
Föreläsare: Sören Holmberg (Hela rapporten Mellanmänsklig tillit i Sverige finns att ladda ned på vår sida Rapporter.)

Det går bra nu - AvslutningFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson

Datakvalitet i SOM-undersökningenFörfattare: Frida Vernersdotter
 

Presenterat 2015


Det västsvenska SOM-seminariet 2015, Göteborg den 14 december 2015
Alla dessa valFöreläsare: Maria Solevid, Lennart Nilsson, Tomas Berglund, Tomas Ekberg, Klara Bové och Sören Holmberg

Den svenska monarkin, Los Angeles i januari 2015 och Stockholm i november 2015

Swedish Monarchy - the Legitimacy of the Royal Institutions
Föreläsare: Lennart Nilsson
 

Svenska alkoholvanor, Stockholm den 15 oktober 2015

Hur ofta dricker svenska folket alkohol?Föreläsare: Sören Holmberg och Lennart Weibull
 

SOM-seminarium i Borås den 8 juni 2015
Det förändrade svenska opinionsklimatetFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson, Maria Oskarson, Bengt Johansson
 

Välfärdspolitik och välfärdsopinion: 24 maj 2015

Välfärdspolitik och välfärdsopinion i Sverige 2014Föreläsare: Lennart Nilsson


Svensk alkoholopinion 2014: 8 maj 2015
Svensk alkoholopinion 2014Föreläsare: Sören Holmberg och Lennart Weibull


SOM-seminariet den 21 april 2015

Välkomna!Henrik Ekengren Oscarsson

Myndigheter som vi gillar mer, och myndigheter
som vi gillar mindre
Föreläsare: Sören Holmberg

Alkoholopinionen: problemupplevelsens rollFöreläsare: David Karlsson

Spiken i kistan för nyheter på papper?Föreläsare: Ulrika Andersson

E-boken – en biprodukt i skuggan av den trycktaFöreläsare: Annika Bergström

EuropaopinionenFöreläsare: Linda Berg

Välkomna tillbaka!Annika Bergström

Kampen om nyhetsanvändarnaFöreläsare: Jonas Ohlsson

Medierna och den sociala sammanhållningenFöreläsare: Jesper Strömbäck

MediemoralFöreläsare: Stina Bengtsson

Orons politikFöreläsare: Maria Solevid

Institutionsförtroende och politiska valFöreläsare: Lennart Weibull

Perspektiv på supervalåretFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson

Attityder till klimatskatt på flygresor och nötköttFöreläsare: Jonas Nässén
 

Samtliga presentationer från SOM-seminariet 2015

 

Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 17 april 2015

Värderingar på liv och dödFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson och Henrik Friberg-Fernros

 

 

Presenterat 2014

 

Seminarium om ungas valdeltagande, Almedalen den 30 maj 2014

Det avgör ungas partival och röstbeteendeFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson och Henrik Friberg-Fernros

 

Seminarium på Västsvenska arenan, Almedalen den 30 maj 2014
Mittfåra och marginal: AlmedalsseminariumFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson, Ulrika Andersson, Frida Vernersdotter, Karl Ydén och Sören Holmberg

 

Alkoholpolitiskt forum, Sveriges Riksdag den 26 maj 2014

Svensk alkoholopinionFöreläsare: Lennart Weibull

 

Vetenskapsfestivalen den 8 maj 2014
SOM-institutet på vetenskapsfestivalen 2014FÖRELÄSARE

Lennart Weibull: Skiftande medielandskap

Josefine Bové: Svenska folkets framtidstro

Annika Bergström: Vem kommenterar på nätet?

Jonas Hägglund: Kulturvanor i förändring

Frida Vernersdotter: Europaopinionen inför EU-valet

Henrik Ekengren Oscarsson: Vilka partier klarar fyraprocentsspärren?

 

SOM-seminariet den 24 april 2014

FÖRMIDDAG:

InledningModerator Henrik Ekengren Oscarsson

OpinionsskifteFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson

Förtroende för samhällsinstitutionerFöreläsare: Lennart Weibull

Oro för personlig integritet på nätetFöreläsare: Annika Bergström

Svensk övervakningsopinionFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson

PartikrisFöreläsare: Gissur Erlingsson

EFTERMIDDAG:

Vinster i välfärdenFöreläsare: Lennart Nilsson

VälfärdsopinionFöreläsare: Maria Oskarson

Nyhetsinteraktion på webbenFöreläsare: Ingela Wadbring

EuropaopinionenFöreläsare: Linda Berg

Morgontidningsläsningens förtjänsterFöreläsare: Jonas Ohlsson

Betyg på regeringenFöreläsare: Sören Holmberg

AvslutningModerator Henrik Ekengren Oscarsson

Samtliga presentationer från SOM-seminariet 2014

 

Presenterat vid Mediedagarna i Göteborg 6-7 mars 2014
En region för alla?Föreläsare: Henrik Oscarsson

 

Presenterat 2013

 

Presenterat för Riksrevisionen den 6 december 2013

Förtroendet för RiksrevisionenFöreläsare: Lennart Weibull

 

Presenterat vid Vetenskapsfestivalen under programpunkten "Koll på läget!" den 25 april 2013

En förlorad nyhetsgeneration?Föreläsare: Jonas Ohlsson

Vem har koll på hemarbetet?Föreläsare: Kerstin Alnebratt

Koll på alkoholopinionenFöreläsare: Lennart Weibull

 

Presenterat vid SOM-seminariet "Åt rätt håll eller åt fel håll?" den 16 april 2013

InledningModerator: Henrik Oskarsson

Åt rätt håll eller åt fel håll?Föreläsare: Henrik Oskarsson

SamhällsoroFöreläsare: Lena Wängnerud

SamhällsförtroendeFöreläsare: Lennart Weibull

Mindre törst efter nyheter än förr?Föreläsare: Ingela Wadbring

Val av informationskanaler när kriser inträffarMarina Ghersetti

Sverige i KrigFöreläsare: Karl Ydén

Stödet för socialförsäkringarnaFöreläsare: Maria Oskarson

ReligiositetFöreläsare: Jonas Bromander

Vinster i välfärden?Föreläsare: Lennart Nilsson

Medietekniken drar åt olika hållFöreläsare: Annika Bergström

Supervalåret 2014Föreläsare: Sören Holmberg

Alla presentationer samlade


  Presententerat 10 april 2013

Monarkins ställning i Sverige och förtroendet för kungahusetFöreläsare: Lennart Nilsson


 

 

Presenterat 2012

 

Presentation på socialförsäkringens dag den 25 oktober 2012
Förtroende för offentlig verksamhet i ett längre perspektivFöreläsare: Lennart Weibull

Presentation på Bok- och Biblioteksmässan den 30 september 2012

Kulturvanor och hälsaFöreläsare: Lennart Weibull och Sören Holmberg

 


 

Presentationer vid SOM-seminariet "Fokus på ledarna" den 24 april 2012

Inledning och avslutningModerator: Henrik Oscarsson

Vem leder hemarbetet?

Föreläsare: Kerstin Alnebratt

Vem känner partiledarna?

Föreläsare: Henrik Oscarsson

Samhällsförtroende

Föreläsare: Lennart Weibull

Monarkins ställning i Sverige och förtroendet för kungahuset

Föreläsare: Lennart Nilsson

Personer vi beundrar

Föreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson

Internationella ledare

Föreläsare: Frida Vernersdotter

Personlighet och förtroende för olika yrkesgrupper

Föreläsare: Mattias Gunnarsson

Partiledarpopularitet

Föreläsare: Sören Holmberg

Alla presentationer samlade

 


Presenterat 2011

 

Presentation på Bok- och Biblioteksmässan den 24 september 2011. 

Vilka är de svenska bokläsarna? Bokläsning i Sverige 1988-2010

Föreläsare: Lennart Weibull
 Presentationer vid workshopen Livstillfredsställelse och lycka 23 maj 2011

Spelar det någon roll hur vi mäter lycka?Föreläsare: Filip Fors

Lykkeforskning i Norge: Noen eksemplerFöreläsare: Joar Vittersø och Ottar Hellevik

”Lykken er så lunefuld”. Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydningFöreläsare: Jørgen Goul Andersen och Henrik Lolle

Asymmetric Relations Between Life-Satisfaction Judgments and (Current) MoodFöreläsare: Amelie Gamle och Tommy Gärling

Långt borta, kallt och blåsigt! Trivs svenskar i norr med sina liv?Föreläsare: Nils Gustav Lundgren

Svenskarnas livstillfredsställelse och lycka – SOM-undersökningarna och EuropabarometernFöreläsare: Lennart Nilsson och Åsa Nilsson

Lykken er en skjør plante: Bruk og misbruk av lykkeforskning i
medier og offentlig ordskifte
Föreläsare: Joar Vittersø
 Presentation vid Vetenskapsfestivalen 11 maj 2011
Västsvenskarna tycker om demokrati, nätet, fotboll och livetFöreläsare: Sören Holmberg, Annika Bergström, Lennart Nilsson och Åsa Nilsson
 Presentationer vid SOM-seminariet 13 april 2011

Inledning och avslutningModerator: Kerstin Gidsäter

SOM-institutet 25 år – SOM-undersökningen 2010Föreläsare: Lennart Weibull och Henrik Ekengren Oscarsson

Vems ekonomiska uppgång?Föreläsare: Sören Holmberg

Kan nya medier ersätta gamla?Föreläsare: Ingela Wadbring

Partipolitiska vinnare och förlorare i det nya opinionsklimatetFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson

Institutionsförtroende – på väg upp för somliga, men inte för allaFöreläsare: Lennart Weibull

Vem är rädder för vargen?Föreläsare: Maria Solevid

Monarkin – vadan och varthän?Föreläsare: Lennart Nilsson

Korruption i SverigeFöreläsare: Henrik Ekengren Oscarsson

Flyktingmotstånd – trender och mönsterFöreläsare: Marie Demker

Ständigt uppkopplad och uppdateradFöreläsare: Oscar Westlund

Alkoholliberalismen på väg att bli omodern?Föreläsare: Lennart Weibull

Kultur och välbefinnandeFöreläsare: Åsa Nilsson

Förtroende för regeringenFöreläsare: Sören Holmberg
 Presentation vid konferensen Tema 2011: Läsaren, arrangerad av Regionbibliotek Stockholm 2011-02-03
Svenska läsvanorFöreläsare: Åsa Nilsson
 


Presenterat 2010Presentation av Syd-SOM, Region Skåne 2010-06-03

Regional demokrati, innehåll och kapitel 1

Regional demokrati, metodkapitelFöredragshållare: Sanna Johansson
 Presentation för regionstyrelsen Västra Götalandregionen 2010-05-25

Västra Götaland 2009Föredragshållare: Sanna Johansson
 Presentation vid Vetenskapsfestivalen 2010-04-24

Lycka och livstillfredsställelse i Sverige och VästsverigeFöredragshållare: Lennart Nilsson och Åsa Nilsson
 Presentation vid konferens om forskningsinformation, Göteborgs universitet 2010-04-21

Förtroende och forskningsinformation Föredragshållare: Lennart Weibull
 Presentationer vid Vetenskapsfestivalen 2010-04-21

Västsverige och framtidenFöredragshållare: Susanne Johansson
Ekonomi och välfärdFöredragshållare: Lennart Nilsson
Göteborgspolitiker inför valet 2010Föredragshållare: Sören Holmberg
Tidningarna i ett föränderligt medielandskapFöredragshållare: Lennart Weibull
Ungdomar och framtidenFöredragshållare: Susanne Johansson
Kultur i västFöredragshållare: Lennart Nilsson
 Presentationer vid SOM-seminariet 2010-04-20
VälkommenFöredragshållare: Kerstin Gidsäter & Lennart Weibull
Institutionsförtroende i ekonomisk kristidFöredragshållare: Lennart Weibull
Biståndsviljan i SverigeFöredragshållare: Henrik Oscarsson
Vems ekonomiska kris?Föredragshållare: Sören Holmberg
Sociala medier - vad gör vi och vad har det för betydelse?Föredragshållare: Annika Bergström
Rädda Sverige – konsumera mera Föredragshållare: Ulrika Holmberg
Svenska folkets åsikter om monarki och republikFöredragshållare: Lennart Nilsson
Från ”nej till cannabis” till ”ja till djurens rätt” – värderingar hos befolkningenFöredragshållare: Ingela Wadbring
Vanliga och ovanliga kulturvanorFöredragshållare: Åsa Nilsson
”It’s sysselsättningen, stupid!”Föredragshållare: Sören Holmberg
 


Presenterat 2009
 

Presentation för regionfullmäktige 2009-10-19
Vision Västra Götaland det goda livet - ur ett medborgarperspektivFöredragshållare: Sanna Johansson
En region blir till. Medborgarna och Västra Götalandsregionen 1999-2008lFöredragshållare: Lennart NilssonPresentation 2009-07
Teatern i samhället Föredragshållare: Rudolf AntoniPresentation vid IOGT-NTO-rörelsens kongress i Göteborg 2009-07-11
Svensk opinion om alkoholFöredragshållare: Lennart WeibullPresentation kring Syd-SOM-undersökningen 2009-05
Skåne, Sverige och EuropaFöredragshållare: Åsa Nilsson
Ungdomars politiska engagemangFöredragshållare: Sanna Johansson
Den skånska flernivådemokratinFöredragshållare: Lennart Nilsson
Det skånska medielandskapetFöredragshållare: Lennart WeibullPresentation i Stockholm "Koalition för kulturdebatt" 2009-05-05
Svenska kulturvanorFöredragshållare: Åsa NilssonPresentation Vetenskapsfestivalen 2009-05
Att bygga, att bo, att leva i GöteborgPolitiker som kändis och poppisFöredragshållare: Sören Holmberg
Ett mångkulturellt Göteborg?Föredragshållare: Sanna Johansson
EvenemangsstadenFöredragshållare: Lennart Weibull
Göteborg, Västsverige och EuropaFöredragshållare: Lennart Nilsson


 
Presentationer vid SOM-seminariet 2009-04
Det globaliserade SverigeVälfärdsopinion och krishanteringFöredragshållare: Lennart Nilsson
Viktiga frågor för folketFöredragshållare: Sören Holmberg
Ekonomi i krisFöredragshållare: Sören Holmberg
Läsarna - journalisternas nya kollegor?Föredragshållare: Annika Bergström
Klass och krisFöredragshållare: Maria Oskarsson
Värderingar i en globaliserad tidFöredragshållare: Henrik Oscarsson
Svenska kulturvanorFöredragshållare: Åsa Nilsson
Monarkins ställning i SverigeFöredragshållare: Lennart Nilsson
Institutionsförtroende under krisenFöredragshållare: Lennart Weibull


Presenterat 2008


Presentation på Svenska Biblioteksföreningen i Stockhom 2008-12-04
Skilda läsvanor Föredragshållare: Åsa NilssonPresentation 2008
Getting European citizens on board. A Multi–level Democracy Perspective Föredragshållare: Lennart NilssonPresentation på Svenska Biblioteksföreningen 2008-11
Biblioteken - kontinuitet eller nya trender? Föredragshållare: Lars Höglund & Eva WahlströmPresentation "Frimis" Linköping 2008-10-16
Panelurval vs. sannolikhetsurvalFöredragshållare: Anders Lithner & Åsa Nilsson 2008Presentation 2008
Svensk opinion i klimat och havsmiljöfrågor Föredragshållare: Sveriker Jagers & Johan MartinssonPresentation vid SOM-seminariet 2008-04
Vad driver institutionsförtroendet? Föredragshållare: Lennart Weibull
Unga värderingar - är de annorlunda? Föredragshållare: Susanne Johansson
Folkets viktiga frågor Föredragshållare: Sören Holmberg
Är vi konsumenter eller producenter på webben? Föredragshållare: Annika Bergström
Vem känner till partiledarna? Föredragshållare: Henrik Oscarsson
Public service-publiken idag och i morgon Föredragshållare: Åsa Nilsson
Medborgarna och den offentliga sektorn Föredragshållare: Lennart Nilsson
Gratistidningarna utmanar? Föredragshållare: Ingela Wadbring
Skilda ekonomiska världarFöredragshållare: Sören Holmberg


 

Kontaktinformation

SOM-institutet

Box 710, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Seminariegatan 1B
413 13 Göteborg

Telefon:
031 786 3300

Sidansvarig: SOM-institutet |Sidan uppdaterades: 2020-04-01
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://som.gu.se/publicerat/presenterat/
Utskriftsdatum: 2020-08-11