Till startsida
University of Gothenburg
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Det västsvenska SOM-seminariet

Research profile seminar

Vid det västsvenska SOM-seminariet ger forskare knutna till SOM-institutet en bild av medborgarna i regionen med stöd i den västsvenska SOM-undersökningen 2016.


Seminariet riktar sig till tjänstemän och politiker i Västra Götalandsregionen, kommunalförbund och kommuner. Seminariet är även öppet för journalister.


Seminariet arrangeras i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och SOM-institutet.


Anmälan: mats.graner@vgregion.se

Lecturer: Johan Martinsson, föreståndare SOM-instututet
Ulrika Andersson, undersökningsledare SOM-instututet
Annika Bergström, undersökningsledare SOM-instututet
Daniel Jansson, bitr. undersökningsledare SOM-instututet
Klara Wärnlöf Bové, bitr. undersökningsledare SOM-instututet
Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

Date: 12/15/2017

Time: 11:00 AM - 2:00 PM

Categories: Social Sciences

Organizer: Västra Götalandsregionen och SOM-institutet

Location: Torgny Segerstedtsalen, Vasaplatsen 1

Event URL: Read more about Det västsvenska SOM-seminariet

Contact person: Mats Granér, Västra Götalandsregionen

Page Manager: |Last update: 1/9/2013
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?